17 กันยายน 2562

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่ 27 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่ 27 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


 

 

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี นิติศาสตร์

2. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี


กลุ่มงานบริการ
3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ จำนวน 3 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. http://job.ocsc.go.th หรือ เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ https://www.moc.go.th หรือ เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ http://www.ops.moc.go.th หรือ เว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ http://personnel.ops.moc.go.th ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

21 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 638 ครั้ง

Engine by shopup.com