17 กันยายน 2562

ดูบทความกรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 27 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 27 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน ณ กรมทางหลวงชนบท (ส่วนกลาง)
ค่าตอบแทน 19,500 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาภูมิสารสนเทศวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ http://drr.job.thai.com หรือ http://www.drr.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบพนักงานราชการ (พร.)" ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

21 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 347 ครั้ง

Engine by shopup.com