17 กันยายน 2562

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ จำนวน 150 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ จำนวน 150 อัตรา

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สังกัดกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จำนวน 150 อัตรา


อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เพศชาย
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครคัดเลือกฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยเข้าที่เว็บไซต์ http://m-culture.thaijobjob.com หัวข้อ "การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม" ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

22 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 5614 ครั้ง

Engine by shopup.com