27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความกรมส่งเสริมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และประกาศเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ พ.ศ.2562

กรมส่งเสริมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และประกาศเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ พ.ศ.2562

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

 

ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

 

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

 

1.กลุ่มภาคเหนือ เขต 1

1.ประเภททั่วไป

3.ครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก

 

2.กลุ่มภาคเหนือ เขต 2

1.ประเภททั่วไป

 

2.ประเภทวิชาการ

3.ครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

3.กลุ่มภาคกลาง เขต 1

1.ประเภททั่วไป

2.ประเภทวิชาการ

 

3.ครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

4.กลุ่มภาคกลาง เขต 2

1.ประเภททั่วไป

2.ประเภทวิชาการ

 

3.ครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

5.กลุ่มภาคกลาง เขต 3

1.ประเภททั่วไป

2.ประเภทวิชาการ

3.ครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

6.กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1

1.ประเภททั่วไป

2.ประเภทวิชาการ

3.ครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

7.กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2

1.ประเภททั่วไป

2.ประเภทวิชาการ

3.ครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

8.กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3

1.ประเภททั่วไป

2.ประเภทวิชาการ

3.ครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

9.กลุ่มภาคใต้ เขต 1

1.ประเภททั่วไป

2.ประเภทวิชาการ

3.ครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

10.กลุ่มภาคใต้ เขต 2

1.ประเภททั่วไป

2.ประเภทวิชาการ

3.ครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก

12 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 912 ครั้ง

Engine by shopup.com