17 กันยายน 2562

ดูบทความโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มิ.ย. 62

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 


 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาพาณิชยการ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน


2. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาพาณิชยการ สาขาบริหารธุรกิจ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้ากำลัง หรืออิเล็กทรอนิคส์
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกลช่าวข้างต้น
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น


3. พนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาพาณิชยการ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

4. พนักงานบริการ (ด้านการขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย
- มีใจให้บริการ มีอัธยาศัยดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ และ
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ปลายสายสามัญ (ม.6) หรือในระดับเทียบเท่าในระดับเดียวกันหรือในระดับที่สูงกว่า
- ได้รับใบอนุญาตขับขี่ ประเภท 2 (ท.)


5. พนักงานเก็บเอกสาร จำนวน 3 อัตา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ และ
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือ
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน


6. พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 4 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย ปลายสายสามัญ

 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคาร สนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

06 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 82 ครั้ง

Engine by shopup.com