17 กันยายน 2562

ดูบทความสำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระดับ ป.ตรี หรือ ป.โท ที่ยังไม่ได้สมัครสอบภาค ก. ในปี พ.ศ. 2562)

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระดับ ป.ตรี หรือ ป.โท ที่ยังไม่ได้สมัครสอบภาค ก. ในปี พ.ศ. 2562)

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระดับ ป.ตรี หรือ ป.โท ที่ยังไม่ได้สมัครสอบภาค ก. ในปี พ.ศ. 2562)


การรับสมัคร
ผู้สมัครสอบสามารถ เลือกรอบสอบ และเลือกสถานที่สอบที่กำหนด ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ "สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้น (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม กรณีที่นั่งสอบไม่เต็ม จะปิดรับสมัครสอบในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยกำหนดรอบสอบในการรับสมัคร ดังนี้

1. รอบสอบที่ 1 - 2 รับสมัครสอบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาโท
2. รอบสอบที่ 3 - 9 รับสมัครสอบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

06 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 625 ครั้ง

Engine by shopup.com