17 กันยายน 2562

ดูบทความโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มิ.ย. 62

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ประกาศมณฑลทหารบกที่ 37 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
- สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขา วิชาคอมพิวเตอร์ และมีวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 

2. ผู้ช่วยพยบาล จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาลเหล่าทัพ หลักสูตร 1 ปี ขึ้นไป หรือหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง
- สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ ชั้น 2 ของกระทรวงสาธารณสุข หรือสถาบันอื่นๆ ที่ทางราชการรับรอง

 

3. พนักงานช่วยการพยาาล จำนวน 2 อัตรา
- สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษางาน ช่วยการพยาบาลของ กระทรวงศึกษาสาธารณสุข หรือสถาบันศึกษาอื่นๆ ที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

 

4. พนักงานพัสดุ ชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 

5. พนักงานสูทกรรม จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 

6. ช่างถ่ายภาพ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
- ผู้ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว และตัดแต่งภาพ ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- รับเฉพาะเพศ ชาย

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สามารถรับใบสมัคร ที่ห้องธุรการและกำลังพล โรงพยาาลค่ายเม็งรายมหาราช ตั้งแต่วันที่บัดนี้ถึง 11 มิ.ย. 2562 (ในวันเวลาราชการ) ยื่นใบสมัคร ได้ที่ห้องธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 มิ.ย. 62 (ในเวลาราชการ)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

07 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 243 ครั้ง

Engine by shopup.com