15 กันยายน 2562

ดูบทความสำนักงาน ก.พ. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษาของสำนักงาน ก.พ. จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 7 - 21 มิ.ย. 62

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษาของสำนักงาน ก.พ. จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 7 - 21 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษาของสำนักงาน ก.พ. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

 

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
- มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี
- มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ Microsoft Office : Ms-Word, Ms-Excel, Ms-Power Point และ Internet
- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีม
- มีวินัยตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
- สามารถทำงานนอกเวลาได้

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 3 สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 7 - 21 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการดังนี้ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2547-1740 หรือ 0-2547-1000 ต่อ 6330 หรือ 6319

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

07 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 270 ครั้ง

Engine by shopup.com