17 กันยายน 2562

ดูบทความกรมประมง รับพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรมประมง รับพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562         1 ตำแหน่ง 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

2. ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี))
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562         1 ตำแหน่ง 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

3. ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าอุตรดิตถ์)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562         1 ตำแหน่ง

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562         1 ตำแหน่ง 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

5. ตำแหน่งนักวิชาการประมง (สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562         1 ตำแหน่ง 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562         1 ตำแหน่ง

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562         1 ตำแหน่ง

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

8. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562         1 ตำแหน่ง 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง))
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562           1 ตำแหน่ง 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

10. ตำแหน่งนักวิชาการประมง (กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

07 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 1004 ครั้ง

Engine by shopup.com