17 กันยายน 2562

ดูบทความสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รับพนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง สมัครตามวัน เวลา สถานที่ตามประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รับพนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง สมัครตามวัน เวลา สถานที่ตามประกาศ

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่เริ่ม : วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562         1 ตำแหน่ง 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

2. รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่เริ่ม : วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562         1 ตำแหน่ง 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

3. รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562         1 ตำแหน่ง 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

4. รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562         1 ตำแหน่ง 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

5. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562         1 ตำแหน่ง 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

07 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 472 ครั้ง

Engine by shopup.com