17 กันยายน 2562

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับพนักงานราชการ จำนวน 13 ตำแหน่ง สมัครได้ตามวัน เวลา และสถานที่ตามประกาศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับพนักงานราชการ จำนวน 13 ตำแหน่ง สมัครได้ตามวัน เวลา และสถานที่ตามประกาศ

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562          1 ตำแหน่ง 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานพัสดุ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562          2 ตำแหน่ง 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562          3 ตำแหน่ง 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

4. ตำแหน่งวิศวกรโยธา,วิศวกรไฟฟ้า,นายช่างเทคนิค,นักกิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562          5 ตำแหน่ง 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

5. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562          1 ตำแหน่ง 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

6. ตำแหน่งนิติกร,วิศวกรรโยธา,เภสัชกร,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562          5 ตำแหน่ง 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562          5 ตำแหน่ง 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

8. ตำแหน่งวิศวกรโยธา
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562          1 ตำแหน่ง 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

9.  ตำแหน่งโภชนากร,นักวิชาการพัสดุ,นักกายภาพบำบัด,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562          3 ตำแหน่ง 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

10. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการสาธารณสุข
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

11. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการพัสดุ,นักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562            4 ตำแหน่ง 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

12. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562          1 ตำแหน่ง 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

13. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีและทรวงอก
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562          1 ตำแหน่ง 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

07 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 310 ครั้ง

Engine by shopup.com