15 กันยายน 2562

ดูบทความสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครเป็นลูกจ้างสมทบ ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่ 14 - 28 มิ.ย. 62

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครเป็นลูกจ้างสมทบ ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่ 14 - 28 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ด้านบัญชี จำนวน 14 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางด้านบัญชี

 

2. ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ด้านกฎหมาย จำนวน 4 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8000 ต่อ 1206 ในวันและเวลาราชการ

 

 

รายละเอยดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

07 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 972 ครั้ง

Engine by shopup.com