17 กันยายน 2562

ดูบทความสำนักงาน กปร. รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา สมัครระหว่างวันที่ 4 - 24 มิ.ย. 62

สำนักงาน กปร. รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา สมัครระหว่างวันที่ 4 - 24 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
- ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
- มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตบริการ และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวัน และเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2562 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30 น. ถึงเวลา 16.00 ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร. เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 0-2447-8550 โทรสาร 02-447-8551 (ผังเส้นทางตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 และใบสมัครสอบแข่งขันฯ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

10 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 318 ครั้ง

Engine by shopup.com