27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความอาชีวะโรงเรียนร่วมพัฒนา

อาชีวะโรงเรียนร่วมพัฒนา

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ซึ่งร่วมมือกับบริษัทในเครือ เซ็นทรัล กรุ๊ป และกระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้นำเสนอผลงานความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ให้ เลขาธิการฯ และคณะผู้บริหารของบริษัทในเครือเซ็นทรัล กรุ๊ป คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ฯ รับทราบ พร้อมทั้งได้พาเยี่ยมชมความสำเร็จจากการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากความร่วมมือ ของสาขาวิชานำร่อง 3 สาขา ประกอบด้วย

1) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

2) สาขาวิชาการโรงแรม และ

3) สาขาวิชาแฟชั่น/เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ

 

 

  

 

 

 

 

10 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 178 ครั้ง

Engine by shopup.com