17 กันยายน 2562

ดูบทความก.แรงงาน ปลื้ม แอฟริกาขอหารือภารกิจ ชี้แรงงานไทยเจ๋ง

ก.แรงงาน ปลื้ม แอฟริกาขอหารือภารกิจ ชี้แรงงานไทยเจ๋ง

หมวดหมู่: แรงงาน

 

 

 

 

ก.แรงงาน ร่วมหารือกับเอกอัครราชฑูตแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทยและคณะผู้แทนจากกรมการศึกษาขั้นสูงและการฝึกอาชีพและมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐแอฟริกา ขอศึกษาดูงานในประเทศไทย ชื่นชมไทยติดอันดับ 4 ขอปรึกษาที่มีอัตราว่างงานน้อย

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ข้อมูลจากเว็บไซต์ Trading Economics.com และ Index mundi.com ได้นำเสนออัตราการว่างงานของ 215 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจากการเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศทั่วโลก ปรากฎว่าประเทศไทยมีอัตราการว่างงานน้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของโลก ทำให้หลายประเทศจับตามองในการบริหารแรงงานของประเทศไทย

 

 

 นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา กพร.ได้ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับเอกอัครราชฑูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย (H.E. Mr. Geoffrey Quinton Mitchell Doidge) และคณะผู้แทนจากส่วนราชการได้แก่กรมการศึกษาขั้นสูงและการฝึกอาชีพร่วมกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งได้หารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือ ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้มีความประสงค์ที่จะส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการฝึกอบรม มาศึกษาดูงานระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานของประเทศไทย และเชิญผู้เชี่ยวชาญฯ ของไทยไปให้คำแนะนำและฝึกอบรมให้แก่แรงงานแอฟริกาใต้ด้วย

 

 

 

 นอกจากนี้ได้เสนอภารกิจหลักในด้านต่างๆ อาทิ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับพนักงานของตนเองตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 รวมถึงกลไกในการใช้กฎหมาย และสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีแก่ให้แก่สถานประกอบกิจการ การแก้ไขและลดอัตราการว่างงาน โดยบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การบริหารจัดการแรงงานในตัวรวมถึงนโยบายรัฐบาลที่สำคัญและส่งเสริมการพัฒนาการค้าและการลงทุนที่ทำให้อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำมาจากการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อยกว่า 2.8 แสนคน

 

 

 

 H.E. Mr. Geoffrey Quinton Mitchell Doidge กล่าวถึงสภาพปัจจุบันของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ที่กำลังเดินหน้าพัฒนาประเทศ จึงได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้มาศึกษาถึงภารกิจ บทบาทหน้าที่ และระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อที่จะนำไปเป็นแบบอย่างและพิจารณาถึงความร่วมมือในอนาคตต่อไป

 

 

 “จากการหารือในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่าการดำเนินภารกิจของ กพร.ได้รับการยอมรับจากองค์กรของต่างประเทศในด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของไทยเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ มีมาอย่างยาวนานกว่า 25 ปีแล้ว” อธิบดีกพร.กล่าว

 

 

10 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 47 ครั้ง

Engine by shopup.com