15 กันยายน 2562

ดูบทความมรส.ผนึกภาคีการท่องเที่ยวในสุราษฎร์ จัดอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค เพิ่มศักยภาพการสร้างรายได้ให้ประเทศ

มรส.ผนึกภาคีการท่องเที่ยวในสุราษฎร์ จัดอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค เพิ่มศักยภาพการสร้างรายได้ให้ประเทศ

 

 

 

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายณัฐวุทธิ์ แก้วมีศรี รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย มาเป็นประธานเปิดงานในพิธี ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีผู้เข้าอบรมมัคคุเทสก์ จำนวน 140 คน

 

 

 ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับ กรมการท่องเที่ยว สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครเกาะสมุย และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย  จัดโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค เพื่อให้มัคคุเทศก์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ ทักษะเฉพาะอาชีพ และความรู้เฉพาะภูมิภาคนั้น ๆ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

 

 

 

 

 

 

10 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 138 ครั้ง

Engine by shopup.com