17 กันยายน 2562

ดูบทความโรงพยาบาลสันป่าตอง รับสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 18 มิ.ย. 62

โรงพยาบาลสันป่าตอง รับสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 18 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลสันป่าตอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลป่าตอง ตั้งแต่วันที่ 6 - 18 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

11 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 97 ครั้ง

Engine by shopup.com