17 กันยายน 2562

ดูบทความอธิการบดี  ย้ำ อาจารย์ต้องพัฒนาการสอน ปรับการศึกษาให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

อธิการบดี  ย้ำ อาจารย์ต้องพัฒนาการสอน ปรับการศึกษาให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา ประชุมสร้างความเข้าใจแก่คณาจารย์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2562 เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้รับฟังข้อมูลและแนวทางการจัดการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติและรับมอบนโยบายด้านต่างๆจากอธิการบดี และเน้นย้ำขอให้อาจารย์ทุกท่านปรับปรุงการสอนเพื่อให้เข้ากับนักศึกษาซึ่งเข้ายุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งรูปแบบการเรียนการสอนที่ต้องมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถทำงานได้จริงในช่วงเช้าเป็นการประชุมของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และช่วงบ่ายเป็นการประชุมของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม วันที่ 7 มิถุนายน 2562

 

 

11 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 119 ครั้ง

Engine by shopup.com