17 กันยายน 2562

ดูบทความสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

สัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

สัมมนาวิชาการ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดงานสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ โดยมี ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมมอบของที่ระลึกแด่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

12 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 310 ครั้ง

Engine by shopup.com