17 กันยายน 2562

ดูบทความคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 11 อัตรา สมัครได้ตามวัน-เวลา-ในประกาศแนบท้าย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 11 อัตรา สมัครได้ตามวัน-เวลา-ในประกาศแนบท้าย

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 5/2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

วัน เวลา ที่รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

 

- เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

วัน เวลา ที่รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

 

 

2. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

- เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

วัน เวลา ที่รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

 

 

3. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

- เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ชมรมจิตอาสาพระนเรศวร จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- ได้รับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

วัน เวลา ที่รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

 

- เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารจัดการทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- ได้รับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

วัน เวลา ที่รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

 

 

4. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

- เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารจัดการทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

วัน เวลา ที่รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

 

 

สถานที่รับสมัคร
กำหนดการยื่นใบสมัครสอบในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครสอบ ได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0-5596-7939 และทาง www.med.nu.ac.th หมวดประกาศ/คำสั่ง/สมัครงาน

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

12 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 173 ครั้ง

Engine by shopup.com