17 กันยายน 2562

ดูบทความเทศบาลระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มิ.ย. 62

เทศบาลระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ดังนี้
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (เอกภาษาจีน) จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (เอกดนตรีไทย) จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (เอกดนตรีสากล) จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา


พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ ดังนี้
1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ประเภทมีทักษะ) จำนวน 2 อัตรา


พนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 9 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา
3. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา

 

(ดูคุณสมบัติของผู้สมัครที่ ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ)


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัครเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง และให้ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 038-620111 ต่อ 203

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

12 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 341 ครั้ง

Engine by shopup.com