15 กันยายน 2562

ดูบทความแรงงานไทยแห่สมัครทดสอบภาษาเกาหลี เพื่อไปทำงานเกาหลีใต้ กว่า 12,000 คน

แรงงานไทยแห่สมัครทดสอบภาษาเกาหลี เพื่อไปทำงานเกาหลีใต้ กว่า 12,000 คน

หมวดหมู่: แรงงาน

 

 

 

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เผยยอดผู้สมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) เพื่อไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ใน 4 ศูนย์การรับสมัคร จำนวน 12,418 คน พบสมัครในภาคอุตสาหกรรมการผลิตมากสุด 6,281 คน ขณะที่ยอดการสมัครที่ศูนย์การรับสมัครอุดรธานีมากสุด 5,207 คน กำหนดเปิดทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีประมาณเดือนกรกฎาคมนี้

 

 

 

 นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากการที่กรมการจัดหางานได้เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายนที่ผ่านมานั้น ปรากฎว่า มีผู้มาสมัครทดสอบใน 4 ศูนย์การรับสมัครจำนวนทั้งสิ้น 12,418 คน โดยศูนย์การรับสมัครจังหวัดอุดรธานีมากสุดจำนวน 5,207 คน รองลงมาศูนย์ฯ นครราชสีมา 2,465 คน ศูนย์ฯ กรุงเทพมหานคร 2,429 คน และศูนย์ฯ ลำปาง 2,317 คน ตามลำดับ ขณะที่อาชีพที่มีผู้สมัครมากสุดคืออุตสาหกรรมการผลิต 6,281 คน รองลงมาภาคเกษตร/ปศุสัตว์ 3,886 คน และภาคก่อสร้าง 2,251 คน ตามลำดับ โดยการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีจะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีจะต้องเข้ารับการทดสอบทักษะการทำงานทุกคน และผู้มีรายชื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบจะมีสิทธิยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ซึ่งกรมการจัดหางานจะบันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชีรายชื่อส่งให้ทางการเกาหลีตรวจสอบและเสนอรายชื่อให้นายจ้างเกาหลีพิจารณาคัดเลือกต่อไป โดยในปี 2562 นี้ นายจ้างเกาหลีต้องการคนไทยไปทำงานประมาณ 6,800 คน แบ่งเป็นประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิตประมาณ 4,800 คน กิจการเกษตรและปศุสัตว์ประมาณ 1,000 คน และกิจการก่อสร้างประมาณ 1,000 คน

 

 

 

 อธิบดีกรมการจัดหางาน เตือนอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานเกาหลีใต้ได้ เพราะทุกอย่างต้องผ่านระบบการสอบทุกขั้นตอน และนายจ้างเกาหลีจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) จะมีชื่ออยู่ในบัญชี 2 ปี กรณีไม่มีนายจ้างคัดเลือกภายใน 1 ปี กรมการจัดหางานจะต่ออายุบัญชีรายชื่อให้ปีที่ 2 โดยไม่ต้องสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ใหม่

 

 

 

 

 นายเอกภาพ อินทะนู อายุ 23 ปี จาก ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี เป็นอีกคนหนึ่งที่สมัครทดสอบในครั้งนี้ โดยเล่าว่า “เคยลักลอบทำงานที่เกาหลีใต้ ต้องเคลื่อนย้ายสถานที่ทำงานตลอด ทำงานอุตสาหกรรมบ้างเกษตรบ้าง บางครั้งนายจ้างก็ไม่จ่ายเงินด้วย จึงขอฝากว่าอย่าไปแบบผิดกฎหมาย เพราะสวัสดิการก็ไม่มี ต้องลำบาก สมัครสอบไปทำงานอย่างถูกต้องดีกว่า”

 

 

 

12 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 85 ครั้ง

Engine by shopup.com