19 ตุลาคม 2562

ดูบทความเทศบาลนครสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 26 มิ.ย. 62

เทศบาลนครสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 26 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลนครสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธาราณภัย ฝ่ายปกครอง
1. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา
- มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่างๆ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาก่อนแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
1. ตำแหน่งคนงานกวาดถนน จำนวน 3 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที

2. ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 2 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

3. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาติขับรถยนต์ตามกฎหมาย


กองกาประปา
งานผลิต ฝ่ายผลิต
1. ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

งานซ่อมบำรุง ฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง
2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 26 มิถุนายน 2562 ณ หน้าห้องงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลดัเทศบาล ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันในวันและเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

15 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 398 ครั้ง

Engine by shopup.com