19 ตุลาคม 2562

ดูบทความเทศบาลตำบลกะรน รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 21 อัตรา สมัครระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. - 4 ก.ค. 62

เทศบาลตำบลกะรน รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 21 อัตรา สมัครระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. - 4 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลกะรน เรื่้อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กองคลัง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
งานธุรการ

1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาติขับรถยนต์ตามกฎหมาย
- มีหนังสือรับอรงการทำงานว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการขับราถยนต์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี จากนายจ้างหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ

 

กองการศึกษา
พนักงานจ้างตามภารกิจ

2. ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 1 อัตรา
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านการเงิน การบัญชี
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 

พนักงานจ้างทั่วไป

3. ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

4. ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 

สำนักปลัดเทศบาล
พนักงานจ้างทั่วไป
งานบริหารทั่วไปและกิจการสภา

5. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

7. ตำแหน่ง พนักงานประจำรถพยาบาล 2 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

8. ตำแหน่ง พนักงานวิทยุสื่อสาร จำนวน 2 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างทั่วไป
งานรักษาความสะอาด

9. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 10 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่งานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 076-330186 ต่อ 1005 (งานการเจ้าหน้าที่)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

15 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 219 ครั้ง

Engine by shopup.com