19 ตุลาคม 2562

ดูบทความศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มิ.ย. 62

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ช่างกลโรงงาน จำนวน 13 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ช่างเชื่อมโลหะ ช่างอุตสาหกรรม
- มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่


2. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง
- มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่


3. ช่างประกอบและจัดปรับเครื่องยิงลูกระเบิด จำนวน 2 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ช่างอุตสาหกรรม
- มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่


4. ช่างประกอบและจัดปรับปืนใหญ่ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ช่างอุตสาหกรรม
- มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่


5. ช่างโลหะ จำนวน 3 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ช่างเชื่อมโลหะ ช่างอุตสาหกรรม
- มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่


6. พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า หรือทางคอมพิวเตอร์
- มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://wpc.mod.go.th ได้ที่ "ประชาสัมพันธ์" คลิกที่ "รับสมัครพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" และสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ค่ายจิรวิชิตสงคราม ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี หรือถ้าต้องการทราบรายละเอียดต่างๆ ติดต่อได้ที่ กองกำลังพล ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3678-5970 ถึง 9 ต่อ 36204 หรือ 36350 หรือหากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ พันเอก ปรีชา รื่นกลิ่นจันทร์ รองผู้อำนวยการกองกำลังพล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1972-2345, พันโท เทิดศักดิ์ เอี่ยมสำอางค์ หัวหน้าแผนกจัดการ กองกำลังพล หมายเลขโทรศัพท์ 08-5213-0215 และ ร้อยเอกหญิง เพ็ชรไพลิน ปานพรหมมาศ ประจำแผนก ส่วนบริการ แผนกธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ 08-6133-3898 (ในเวลาราชการ)


การยื่นใบสมัคร
ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามข้อ 5.2 ด้วยตนเองได้ที่ อาคารพาสนยงภิญโญ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 จนถึงวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการขอให้ผู้สมัครแต่งกายสุภาพ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

15 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 602 ครั้ง

Engine by shopup.com