19 ตุลาคม 2562

ดูบทความองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่ 17-25 มิ.ย. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่ 17-25 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา


พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตราวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัคร ตามแบบภาคผนวก ค โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-4582-6020 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kanthararom.co.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก  ข

ภาคผนวก ค 

 

 

 

17 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 326 ครั้ง

Engine by shopup.com