19 ตุลาคม 2562

ดูบทความองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มิ.ย. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 3 อัตรา
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดโคลน) จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ) จำนวน 9 อัตรา


พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป (ประจำอาคารสำนักงาน) จำนวน 1 อัตรา
2. นักการภารโรง (ประจำอาคารสำนักงาน) จำนวน 1 อัตรา
3. คนงานทั่วไป จำนวน 10 อัตรา
4. คนงานทั่วไป (ประจำรถขยะ) จำนวน 22 อัตรา
5. ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา
6. นักการภารโรง (ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) จำนวน 1 อัตร

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 21 มิถุนายน 2562 (ในวันเวลาราชการ)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

19 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 305 ครั้ง

Engine by shopup.com