19 ตุลาคม 2562

ดูบทความกรมหม่อนไหม รับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มิ.ย. 62

กรมหม่อนไหม รับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศ กรมหม่อนไหม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโท ทางการเกษตร สาขากีฎวิทยา โรคพืช อารักขาพืช พืชไร่ พืชสวน ปฐพีวิทยา และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการปฏิบัติงานได้
- มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียคิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอนแก่น เลขที่ 399 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043-255028 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

19 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 172 ครั้ง

Engine by shopup.com