19 ตุลาคม 2562

ดูบทความกรมการท่องเที่ยว รับสมัครตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา ตัั้งแต่ 19-27 มิ.ย. 62

กรมการท่องเที่ยว รับสมัครตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา ตัั้งแต่ 19-27 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ https://dot.thaijobjob.com หรือทางเว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว www.dot.go.th หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว" ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

20 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 1079 ครั้ง

Engine by shopup.com