16 กรกฎาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความกรมประมง รับเจ้าพนักงานประมง หลายอัตรา สมัครตามวัน เวลา สถานที่ ตามใบประกาศ

กรมประมง รับเจ้าพนักงานประมง หลายอัตรา สมัครตามวัน เวลา สถานที่ ตามใบประกาศ

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 (สกลนคร)) จำนวน 1 ตำแหน่ง  
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร


2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง) จำนวน 1 ตำแหน่ง  
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จำนวน 1 ตำแหน่ง  
วันที่เริ่ม : วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

4. ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)) จำนวน 1 ตำแหน่ง
วันที่เริ่ม : วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร5. ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าอุตรดิตถ์) จำนวน 1 ตำแหน่ง  
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง) จำนวน 1 ตำแหน่ง
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร


7. ตำแหน่งนักวิชาการประมง (สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา) จำนวน 1 ตำแหน่ง
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

20 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 260 ครั้ง

Engine by shopup.com