19 ตุลาคม 2562

ดูบทความการประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงานทั่วประเทศ จำนวน 88 อัตรา สมัครทาง Internet ตั้งแต่ 1 - 9 ก.ค. 62

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงานทั่วประเทศ จำนวน 88 อัตรา สมัครทาง Internet ตั้งแต่ 1 - 9 ก.ค. 62

 

 

 

 

 

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

คลิกเพื่อดู ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

 

วิธีการสมัคร
เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://pwa.thaijobjob.com 
2. กรอกข้อความและอัพโหลดไฟล์เอกสารตามที่กำหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนและตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาด)
สำหรับพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กปภ.ให้กรอกรหัสประจำตัวให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

 


การประปาส่วนภูมิภาค

 

 

25 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 1020 ครั้ง

Engine by shopup.com