19 ตุลาคม 2562

ดูบทความสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 60 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 1 - 9 ก.ค. 62

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 60 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 1 - 9 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 60 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน ระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรบตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
- ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ https://www.nia.go.th หรือ https://nia.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ" ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

01 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 1447 ครั้ง

Engine by shopup.com