02 มิถุนายน 2563

ดูบทความสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่ 3 - 19 ก.ค. 62

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่ 3 - 19 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


2. นักวิชาการสิทธิมนุษยชน จำนวน 2 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมาย หรือทางสังคมศาสตร์

 

3. นิติกร จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 

4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญ๙ หรือ พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง โดยยื่นสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ http://www.nhrc.or.th หัวข้อ "รับสมัครพนักงานราชการ" หรือ https://nhrc.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

27 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 1763 ครั้ง

Engine by shopup.com