19 ตุลาคม 2562

ดูบทความกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 ก.ค. 62

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 6 อัตรา
4. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านเคมี จำนวน 12 อัตรา
5. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี จำนวน 4 อัตรา
7. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
8. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 4 อัตรา
9. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
10. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
11. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
12. ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
13. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
14. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
16. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 5 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เปิดเว็บไซต์ http://www.dmsc.moph.go.th คลิกที่หัวข้อ "รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป" ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

03 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 627 ครั้ง

Engine by shopup.com