19 ตุลาคม 2562

ดูบทความสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ รับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 อัตรา ภายในวันที่ 15 ก.ค. 62

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ รับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 อัตรา ภายในวันที่ 15 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการ จำนวน 6 อัตรา

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีความรู้ความสามารถด้านงานบริหารงานทั่วไป สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ เศรษฐกิจการค้า จัดทำรายงานวิเคราะห์ตลาด/สินค้า บริการตอบข้อสอบถามทางการค้ัา และอำนวยความสะดวกแขกพิเศษจากต่างประเทศ จัดทำหนังสือโต้ตอบระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.ditp.go.th (หัวข้อข่าวสารจากรม - ข่าวรับสมัครงาน) และส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานแผนอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (บางกระสอ) ชั้น 8 อาคารริมถนน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2507-8411, 8407

ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบที่ www.ditp.go.th ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบและ Download ใบสมัคร

04 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 390 ครั้ง

Engine by shopup.com