19 ตุลาคม 2562

ดูบทความศูนย์กฎหมาย ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม! ถ่ายทอดความรู้กฎหมายทางการแพทย์ รพ.พระรามเก้า กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์กฎหมาย ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม! ถ่ายทอดความรู้กฎหมายทางการแพทย์ รพ.พระรามเก้า กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

ศูนย์กฎหมายศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ถ่ายทอดความรู้กฎหมายทางการแพทย์ แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพฯ 

 

 

 อาจารย์นิติ เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการ "สัญจรอบรมให้ความรู้กฎหมายทางการแพทย์และวิธีพิจารณาทางการแพทย์” เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์ คดีทางการแพทย์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ ความเสี่ยงทางการแพทย์ในยุค 4.0 และกฎหมายคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร  เมื่อเร็วๆนี้

 

 

 

 

 

 

08 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 50 ครั้ง

Engine by shopup.com