16 กรกฎาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงนามความร่วมมือพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านดิจิทัล

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงนามความร่วมมือพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านดิจิทัล

 

 

 

 

 

ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project 2019 (TDYT) กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล-บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการ) เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ Digital Thailand  โดยมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านดิจิทัลให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ/ปริมณฑลและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ณ ห้อง Auditorium อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการทีโอที ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

 

08 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 21 ครั้ง

Engine by shopup.com