19 ตุลาคม 2562

ดูบทความราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงนามความร่วมมือพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านดิจิทัล

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงนามความร่วมมือพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านดิจิทัล

 

 

 

 

 

ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project 2019 (TDYT) กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล-บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการ) เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ Digital Thailand  โดยมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านดิจิทัลให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ/ปริมณฑลและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ณ ห้อง Auditorium อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการทีโอที ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

 

08 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 64 ครั้ง

Engine by shopup.com