19 ตุลาคม 2562

ดูบทความเทศบาลนครสมุทรสาคร รับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ก.ค. 62

เทศบาลนครสมุทรสาคร รับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลนครสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลนครสมุทรสาคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม จำนวน 10 อัตรา
- วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครระหว่างวันที่ 4 - 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องงานผลประโยชน์ สำนักการคลัง ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม


ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

09 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 204 ครั้ง

Engine by shopup.com