16 กรกฎาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่ 8 - 18 ก.ค. 62

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่ 8 - 18 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ/คุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา

- มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือวุฒิอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
- มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาศาสตร์ และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

 

2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและชำนาญงานในหน้าที่เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป)

 

3. พนักงานเทศกิจ (ทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

4. คนงานทั่วไป (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

5. พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป) จำนวน 4 อัตรา

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ติดต่อขอรับใบสมัคร ณ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 8 - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

09 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 37 ครั้ง

Engine by shopup.com