19 ตุลาคม 2562

ดูบทความเทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 46 อัตรา ตั้งแต่ 11 ก.ค. - 13 ส.ค. 62

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 46 อัตรา ตั้งแต่ 11 ก.ค. - 13 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
- มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

 

2. นายท้ายเรือ จำนวน 1 อัตรา
- มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับเรือยนต์ตามกฎหมาย

 

3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (งานบริการรักษาความสะอาด) จำนวน 2 อัตรา
- มีความรู้ความชำนาญ ในการขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายและมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับเรือยนต์ตามกฎหมาย

 

4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (งานบริการรักษาความสะอาด) จำนวน 2 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเคลื่อนจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
- เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเคลื่อนจักรกลมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย และมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับเรือยนต์ตามกฎหมาย

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. พนักงานขับรถยนต์ทั่วไป (งานบริการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายจากชุมชน) จำนวน 1 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

 

2. คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล (งานบำบัดสิ่งปฏิกูล และงานลอกท่อระบายน้ำ) จำนวน 6 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

3. คนงานประจำรถขยะ (งานบริการักษาความสะอาด) จำนวน 20 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

4. คนงาน (งานบริการรักษาความสะอาด) จำนวน 12 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
ในระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

08 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 347 ครั้ง

Engine by shopup.com