19 ตุลาคม 2562

ดูบทความโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่ 8 - 18 ก.ค. 62

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่ 8 - 18 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายเดือน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน

 

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 13 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (หากผ่านการอบรมหลักสุตรการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถทำงานเป็นกะได้

 

3. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
- สามารถทำงานเป็นกะได้

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 8 - 18 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 102 ครั้ง

Engine by shopup.com