16 กรกฎาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความเทศบาลเมืองสระบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 88 อัตรา ตั้งแต่ 15 - 31 ก.ค. 62

เทศบาลเมืองสระบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 88 อัตรา ตั้งแต่ 15 - 31 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
2. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
3. ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
6. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
7. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
8. ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา
10. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน จำนวน 2 อัตรา
11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา
12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 2 อัตรา
13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
14. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา จำนวน 2 อัตรา
15. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
16. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา
17. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 19 อัตรา

 

 

ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้

1. พนักงาเทศกิจ จำนวน 3 อัตรา
2. พนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา
3. คนงาน (แรงงานทั่วไป) จำนวน 20 อัตรา
4. คนงาน (ประจำรถขยะ, กวาดถนน) จำนวน 13 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อรับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลฯ ให้สมัครได้ด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นเวลาพักกลางวันและวันหยุดราชการ)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

09 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 252 ครั้ง

Engine by shopup.com