19 ตุลาคม 2562

ดูบทความมทร.ล้านนา นำผลงานเข้าร่วมแสดงในงาน “Techno Mart 2019” เพื่อขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ภูมิภาค

มทร.ล้านนา นำผลงานเข้าร่วมแสดงในงาน “Techno Mart 2019” เพื่อขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ภูมิภาค

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมงาน  TechnoMart2019: “ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค” นำผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมฝีมือคนไทย ที่มีความโดดเด่นทั้งผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร จนเกิดการสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้างคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 5 -7 กรกฎาคม ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ซึ่งจัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

 

 

 

 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยผลงานเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ทั้งนี้นำผลงานเครื่องสไลต์กล้วยตามแนวยาวและแนวขวางและเครื่องทอดแบบน้ำมันลอยอยู่เหนือน้ำ ร่วมประกวด “สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562” และนำสิ่งประดิษฐ์ร่วมจัดแสดง เช่น เครื่องคว้านเมล็ดกระเจี๊ยบแดง, เครื่องขึ้นรูปซุปถั่วเหลืองอัตโนมัติ, เครื่องเพาะข้าวมอลลต์, ผลิตภัณฑ์โครงการ ม่อนล้านโมเดลเข้าร่วมจัดนิทรรศการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถั่วเน่าบ้านหนองอ้อและโครงการการพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจรของกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านสา

 

 

 

 

 

 นอกจากนี้  นอกจากนี้ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 7 แห่ง (เชียงใหม่ น่าน พิษณุโลก ตาก เชียงราย ลำปาง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร) ร่วมประชุม “โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ประจำปี 2563” และได้นำอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) เข้าร่วมประชุมเครือข่าย “15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว.” ประจำปี 2562  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศกว่า 1,000 คน

 

 

 

09 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 77 ครั้ง

Engine by shopup.com