19 ตุลาคม 2562

ดูบทความมทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมงาน Open House" ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน"

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมงาน Open House" ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน"

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562  ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดีเข้าร่วมงาน Open House การขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 9 -11 กรกฎาคม 2562  ซึ่งจัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สนิท อักษรเเก้ว  ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นร่วมรับฟังการเสวนา จากปรัชญา ... สู่ความยั่งยืน” ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ จากวิทกรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่

 

 

 

 


๑. คุณภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
๓. ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานกรรมการ สถาบันไทยพัฒน์


ดำเนินรายการโดย คุณยุพา เพ็ชรฤทธิ์ รัตนจันทร์บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด ณ หอศิลปวัฒนธรรมเเห่งกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 134 ครั้ง

Engine by shopup.com