19 ตุลาคม 2562

ดูบทความราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

 

ผศ.ไพศาล   บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี  กล่าวให้โอวาท นายวิชชากร ไพบูลย์ (คลีฟ) และ นางสาวปาลิตา แซ่ลิ้ม (มด) นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ในโอกาสได้รับการคัดเลือก  เข้าร่วมโครงการ “Lions Clubs International Denmark Youth Camp and Exchange 2019” ของสโมสรไลออนส์ กรุงเทพฯ (ดุสิต) ประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในหมู่เยาวชน ณ ประเทศเดน มาร์ค

 

 

10 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 76 ครั้ง

Engine by shopup.com