31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ส.ค. 62

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ให้สามารถทำงานได้ปกติ เพื่อให้กาดำเนินงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น

 

2. ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ จำนวน 14 อัตรา
- วุฒิการศึกษาต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้

 

3. ตำแหน่งเวชกรฉุกเฉิน จำนวน 3 อัตรา
- วุฒิการศึกษาต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ และผ่านการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B)

 

4. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ประจำจุดจอด) จำนวน 4 อัตรา
- วุฒิการศึกษาต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ/หรือผ่านการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B)
- มีใบขับขี่ประเภท 2
- สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้

 

5. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงาน) จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- มีใบขับขี่ประเภท 2

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (08.00 - 16.00 น.) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-220-7570

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

11 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 1500 ครั้ง

Engine by shopup.com