19 ตุลาคม 2562

ดูบทความศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้าง จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 ก.ค. 62

ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้าง จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการของศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 9 อัตรา

- เพศหญิง/เพศชาย
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
- ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย อย่างน้อย 330 ชั่วโมง หรือจะสิ้นสุดการอบรมหลักสูตร 330 ชั่วโมง ภายในเดือนมิถุนายน 2562 และได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข หรือมีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการนวดไทย เภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย หรือใบประกาศนียบัตรเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยอื่นๆ

 

หมายเหตุ : ผู้กำลังอบรมฯ ต้องมีใบรับรองการอบรมฯ จากสถาบันการสอนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครคัดเลือกด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เลขที่ 157 ถนนพหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าสมัครคัดเลือกแต่อย่างใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-5625-5451 ต่อ 277, 270

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

11 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 321 ครั้ง

Engine by shopup.com