19 ตุลาคม 2562

ดูบทความศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา และคณะกรรมการสภาการศึกษา ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ณ หอประชุมมรุกขนครโรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 

 

 

11 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 112 ครั้ง

Engine by shopup.com