16 กรกฎาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม MOU บริษัทโซนิค อินเตอร์เฟรทจำกัด (มหาชน) ปูทางสร้างบัณฑิตมืออาชีพ สู่ภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ฯ

ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม MOU บริษัทโซนิค อินเตอร์เฟรทจำกัด (มหาชน) ปูทางสร้างบัณฑิตมืออาชีพ สู่ภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ฯ

 

 

 

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัทโซนิค อินเตอร์เฟรทจำกัด (มหาชน) MOU หวังปูทางหนุนประสบการณ์นักศึกษาผ่านธุรกิจ”โลจิสติกส์”เป็นบัณฑิตมืออาชีพสู่อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  และ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ซึ่งมีผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน  ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี  มณีศรี  คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และนางสาววันวิสา  ด่วนตระกูลศิลป์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ดร.สันติสุข  โฆษิอาภานันท์ , นายวุฒิชัย สุริยวรวงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) และนายภานุวัตร ประทุมศรี  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในพิธีดังกล่าว 

 

 

 ทั้งนี้เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านวิชาการและการวิจัย รวมทั้งการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา เสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานให้กับบัณฑิต ในการตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี  มณีศรี  คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กล่าวว่า การร่วมลงนามบันทึกขัอตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเชิงบูรณาการในมิติต่างๆทั้งด้านวิจัย การบริการวิชาการ การฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกัน ตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมด้านสหกิจศึกษาร่วมกัน และเพื่อร่วมมือกันส่งเสริมในการผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ฯ ต่อไปด้วย

11 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 13 ครั้ง

Engine by shopup.com