31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจฯ พร้อมใจถวายเทียนพรรษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจฯ พร้อมใจถวายเทียนพรรษา

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562  อาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ ประธานฝ่ายฆราวาส ถวายเทียนพรรษาพร้อมด้วยเครื่องไทยธรรม พระครูปัญญา สังฆการ ประธานฝ่ายสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

11 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 124 ครั้ง

Engine by shopup.com